ηλεκτρονική συνταγήηλεκτρονική συνταγή

Στο φαρμακείο μας εκτελούνται συνταγές όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

  • Ηλεκτρονικές
  • Χειρόγραφες (υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις)

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι να φέρουν μαζί με την ηλεκτρονική συνταγή και το βιβλιάριο ασθενείας, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα φάρμακα από τον ιατρό, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση της συνταγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειάζεστε σχετικά με την συνταγή σας.

Συνδεθείτε μαζί μας